Peraturan (EU) No. 10/2011 mengenai bahan plastik dan barang yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan makanan.

Peraturan Kesatuan Eropah (EU) 10/2011, yang merupakan undang-undang paling ketat dan penting mengenai produk plastik gred makanan, mempunyai keperluan yang sangat ketat dan komprehensif mengenai standard had logam berat untuk produk sentuhan makanan, dan merupakan penunjuk angin antarabangsa kawalan risiko keselamatan bahan sentuhan makanan.

food contact plastic

Peraturan EU (EU) No. 10/2011 baharu mengenai bahan plastik dan artikel yang bertujuan untuk bersentuhan dengan makanan telah diterbitkan pada 2011
15 Jan. Peraturan baharu ini mula berkuat kuasa pada 2011 1 Mei. Ia memansuhkan Arahan Suruhanjaya 2002/72/EC. Terdapat beberapa
peruntukan peralihan dan diringkaskan dalam Jadual 1.

Jadual 1

Peruntukan Peralihan

Sehingga 2012 31 Dis  

Ia mungkin menerima untuk meletakkan yang berikut di pasaran

- bahan hubungan makanan dan artikel yang telah diletakkan secara sah di pasaran

Dokumen sokongan FCM peruntukan peralihan

sebelum 1 Mei 2011 

Dokumen sokongan hendaklah berdasarkan peraturan asas untuk penghijrahan keseluruhan dan ujian penghijrahan khusus yang ditetapkan dalam Lampiran Arahan 82/711/EEC

Dari 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2015

Dokumen sokongan untuk bahan, artikel dan bahan yang diletakkan di pasaran mungkin berdasarkan sama ada peraturan migrasi baharu yang dinyatakan dalam Peraturan (EU) No. 10/2011 atau peraturan yang dinyatakan dalam Lampiran Arahan 82/711/EEC

Mulai 1 Jan 2016

Dokumen sokongan hendaklah berdasarkan peraturan untuk ujian migrasi yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) No. 10/2011

Nota: 1. Kandungan dokumen sokongan merujuk kepada Jadual 2, D

Jadual 2

A. Skop.

1. Bahan dan artikel serta bahagiannya yang terdiri secara eksklusif daripada plastik

2. Bahan dan barang berbilang lapisan plastik yang disatukan dengan pelekat atau dengan cara lain

3. Bahan dan artikel yang dirujuk dalam poin 1 & 2 yang dicetak dan/atau dilindungi oleh salutan

4. Lapisan plastik atau salutan plastik, membentuk gasket dalam penutup dan penutup, yang bersama-sama dengan penutup dan penutup tersebut membentuk satu set dua atau lebih lapisan pelbagai jenis bahan

5. Lapisan plastik dalam bahan berbilang lapisan berbilang bahan dan artikel

B. Pengecualian

1. Damar penukar ion

2. Getah

3. Silikon

C. Bahan di belakang penghalang berfungsi dan zarah nano

Bahan di sebalik halangan berfungsi2

1. Boleh dibuat dengan bahan yang tidak disenaraikan dalam senarai Kesatuan

2. Hendaklah mematuhi sekatan untuk monomer vinil klorida Lampiran I (SML: Tidak dikesan, 1 mg/kg dalam produk siap)

3. Bahan tidak dibenarkan boleh digunakan dengan tahap maksimum 0.01 mg/kg dalam makanan

4. Tidak boleh tergolong dalam bahan yang mutagenik, karsinogenik atau toksik kepada pembiakan tanpa kebenaran sebelumnya

5. Tidak boleh tergolong dalam bentuk nano

Nanozarah::

1. Hendaklah dinilai berdasarkan kes demi kes berhubung risiko mereka sehingga lebih banyak maklumat diketahui

2. Bahan dalam bentuk nano hanya boleh digunakan jika dibenarkan secara jelas dan disebut dalam Lampiran I

D. Dokumen Sokongan

1. hendaklah mengandungi syarat dan keputusan ujian, pengiraan, pemodelan, analisis lain dan bukti tentang keselamatan atau alasan yang menunjukkan pematuhan

2. hendaklah disediakan oleh pengendali perniagaan kepada pihak berkuasa kompeten kebangsaan atas permintaan

E. Penghijrahan keseluruhan & Had Penghijrahan Tertentu

1. Penghijrahan Keseluruhan

- 10mg/dm² 10

- 60mg/kg 60

2. Migrasi Tertentu (Rujuk Senarai Kesatuan Lampiran I – Apabila tiada had migrasi khusus atau sekatan lain disediakan, had migrasi khusus generik 60 mg/kg akan dikenakan)

Senarai Kesatuan

Lampiran I – Monomer dan Aditif

LAMPIRAN I Mengandungi

1. Monomer atau bahan permulaan lain

2. Bahan tambahan tidak termasuk pewarna

3. Alat bantu pengeluaran polimer tidak termasuk pelarut

4. Makromolekul diperoleh daripada penapaian mikrob

5. 885 bahan dibenarkan

Lampiran II–Sekatan am pada bahan & Artikel

Penghijrahan Khusus Logam Berat (mg/kg makanan atau simulant makanan)

1. Barium (钡) =1

2. Kobalt (钴)= 0.05

3. Kuprum (铜)= 5

4. Besi (铁) = 48

5. Litium (锂)= 0.6

6. Mangan (锰)= 0.6

7. Zink (锌)= 25

Migrasi Khusus Amina Aromatik Utama (jumlah), Had pengesanan 0.01mg bahan setiap kg makanan atau perangsang makanan

Lampiran III-Simulasi Makanan

10% Etanol 

Catatan: Air suling boleh dipilih untuk beberapa keadaan

Simulasi Makanan A

makanan yang mempunyai sifat hidrofilik

3% Asid Asetik

Simulasi Makanan B

makanan berasid

20% Etanol 

Simulasi Makanan C

makanan sehingga 20% kandungan alkohol

50% Etanol 

Simulasi Makanan D1

makanan yang mengandungi > 20% kandungan alkohol

produk susu

makanan dengan minyak dalam air

Minyak sayuran 

Simulasi Makanan D2

makanan mempunyai sifat lipofilik, lemak bebas

Poli(2,6-diphenyl-p-phenyleneoxide), saiz zarah 60-80mesh, saiz liang 200nm

Simulasi Makanan E

makanan kering

Lampiran IV- Pengisytiharan pematuhan (DOC)

1. hendaklah dikeluarkan oleh pengendali perniagaan dan hendaklah mengandungi maklumat dalam seperti dalam LAMPIRAN IV3

2. pada peringkat pemasaran selain daripada peringkat runcit, DOC hendaklah tersedia untuk bahan dan artikel plastik, produk dari peringkat pertengahan pembuatannya serta untuk bahan yang dimaksudkan untuk pembuatan.

3. Hendaklah membenarkan pengecaman mudah bahan, artikel atau produk daripada peringkat pertengahan pembuatan atau bahan yang mana ia dikeluarkan

4. – Komposisi hendaklah diketahui oleh pengilang bahan dan disediakan kepada pihak berkuasa yang berwibawa atas permintaan

Lampiran V -Keadaan Pengujian

OM1 10d pada 20° C 20

Sebarang sentuhan makanan dalam keadaan beku dan sejuk

OM2 10h pada 40° C

Sebarang penyimpanan jangka panjang pada suhu bilik atau lebih rendah, termasuk pemanasan sehingga 70° C sehingga 2 jam, atau pemanasan sehingga 100° C sehingga 15 minit

OM3 2j pada 70°C 

Sebarang keadaan sentuhan yang termasuk pemanasan sehingga 70° C sehingga 2 jam, atau sehingga 100° C sehingga 15 minit, yang tidak diikuti dengan penyimpanan suhu bilik jangka panjang atau peti sejuk.

OM4 1j pada 100°C 

Aplikasi suhu tinggi untuk semua perangsang makanan pada suhu sehingga 100° C

OM5 2j pada 100° C atau pada refluks/secara alternatif 1 jam pada 121° C 

Penggunaan suhu tinggi sehingga 121° C

OM6 4j pada 100° C atau pada refluks

Sebarang keadaan sentuhan makanan dengan perangsang makanan A, B atau C, pada suhu melebihi 40° C

Catatan: Ia mewakili keadaan terburuk untuk semua simulant makanan yang bersentuhan dengan poliolefin

OM7 2j pada 175°C

Aplikasi suhu tinggi dengan makanan berlemak melebihi syarat OM5

Catatan: Sekiranya secara teknikalnya TIDAK boleh dilakukan untuk melakukan OM7 dengan simulant makanan D2, ujian boleh digantikan dengan ujian OM 8 atau OM9

OM8 Simulat makanan E selama 2 jam pada 175 ° C dan simulant makanan D2 selama 2 jam pada 100 ° C

Aplikasi suhu tinggi sahaja

Catatan: Apabila secara teknikalnya TIDAK boleh dilakukan untuk melaksanakan OM7 dengan simulant makanan D2

OM9 Simulat makanan E selama 2 jam pada suhu 175 ° C dan simulant makanan D2 selama 10 hari pada suhu 40 ° C

Aplikasi suhu tinggi termasuk penyimpanan jangka panjang pada suhu bilik

Catatan: Apabila secara teknikalnya TIDAK boleh dilakukan untuk melaksanakan OM7 dengan simulant makanan D2

 

Pemansuhan arahan EU

1. 80/766/EEC, Kaedah analisis Arahan Suruhanjaya untuk kawalan rasmi tahap monomer vinil klorida dalam sentuhan bahan dengan makanan

2. 81/432/EEC, Kaedah analisis Arahan Suruhanjaya untuk kawalan rasmi pelepasan vinil klorida oleh bahan dan artikel ke dalam bahan makanan

3. 2002/72/EC, Arahan Suruhanjaya berkaitan bahan plastik dan artikel untuk bahan makanan

 

 


Masa siaran: 19-Okt-2021